Zadanie domowe na 23 marca 2019r.

Język polski

Janko Muzykant-str. 28

Zadanie domowe: polecenie3, str. 29

Gramatyka

Formy prosby i sugestii,wyrazy z “ch” i “h”, str.84

Zadanie domowe – uzupelnij ćwiczenia do str.93

Historia

Powtórzenie wiadomosci.

Prosze przynieść podręcznik do geografii.