Zadanie domowe na 23 marca 2019 roku

Język polski
Odpowiedz pisemnie na pytania znajdujące się na stronie 147 („Zastanów się”).
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst: „Helena Modrzejewska w San Francisco”,
str. 152 – 153.


Gramatyka
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 138.

Historia
Uzupełnij ćwiczenia, str. 77-80, tylko trzy strony, czwarta jest ponad program – dodatkowe punkty. Ćwiczenia wykonujemy na kartkach ksero, rozdanych na lekcji.