Zadanie domowe na 2 marca

Język polski- str. 103 i 104

Religia- strona 65, moje zadanie. Znaleźć w Ewangelii Łukasza tytuły trzech innych przypowieści.