Zadanie domowe na 2 marca 2019 roku

Religia:
Uzupełnij ćwiczenia na str. 51 i 52.
Przeczytaj z rodzicami tekst z katechezy nr 16 (str. 50 i 52).