Zadanie domowe na 2 marca 2019 roku

Język polski:
Wykonaj projekt o Krakowie i naucz się go omawiać.
Przygotuj się do dyktanda, str. 130.

Gramatyka:
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 122.