Zadanie domowe na 2- giego marca 2019r.

Język polski
Temat: Zapoznanie się z charakterystyką miesięcy w tekście pt.”Rok polski” str. 75.
Przygotuj się do dyktanda – czytanka str. 75

Gramatyka
Temat: czasowniki problematyczne – lekcja 8, str. 64
Uzupełnij ćwiczenia – do str. 73