Zadnie domowe- na 23 lutego

Język polski- strona 87 i 88. Na dole strony 88 znajduje się krótki wierszyk. Proszę aby uczniowie nauczyli się go pisać z pamięci (dyktando w zeszytch).

Religia- znać autorów Ewangelii – strona 112