Zadanie domowe na 23 lutego 2019 roku

Język polski:
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst:
„O trębaczu z Wieży Mariackiej”, str. 129.
Przygotuj się do dyktanda, „Szersze ujęcie tematu lekcji”,
str. 139 (tylko pierwszy paragraf, czyli 7 linijek)

Gramatyka:
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 112.

Historia:
Przygotuj się do sprawdzianu z lekcji 3-6
(tekst w podręczniku „Zapamiętaj”, str. 38, 48, 58, 67)