Zadanie domowe na 23 lutego 2019 r.

J. polski
Temat: Zapoznanie sie z ostatnimi dniami zycia Ojca Kolbe na podstawie tekstu pt. “O pamietnym dniu w obozie Auschwitz”, str. 52
Zadanie domowe – pytanie 7, str. 53

Gramatyka
Formy prosby lub rozkazu, str. 53, lekcja 7, wykonywanie cwiczen
Zadanie domowe – uzupelnij cwiczenia str. 53 – 63

Historia
Temat: Bohaterowie Polski i Ameryki – Tadeusz Kosciuszko i Kazimierz Pulaski, str.83
Zadanie domowe – Wykonaj cwiczenia : 2 , str 89, 3, str.90, 8, str.92