Zadanie domowe na 23 lutego 2019 r.

Religia

Temat: Bierzmowanie – Sakrament dojrzalosci chrzescijanskiej- str.98

Zadanie domowe – Odpowiedz na pytania, str. 101