Zadanie domowe- na 9 lutego

Język polski-  każdy z uczniów otrzymał do domu list napisany specjalnie dla nich przez uczniów z Polski. Zadaniem uczniów jest odpisać na list. Do listu można również dołączyć pocztówkę lub narysować rysunek.

Nie ma zadania domowego w podręczniku.

Religia- nauczyć się sześciu prawd wiary, strona 112