Zadanie domowe na 9 lutego 2019 roku

Język polski – Naucz się czytać wyznaczony tekst z czytanki
            p.t.: „Wieczór u państwa Platerów”, str. 136.
            Napisz do zeszytu streszczenie wybranej bajki.

Poprawa dyktanda ze str. 111 (każdy wyraz z błędem przepisać 5 razy).

Gramatyka – Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 100.

Historia – Zapamiętaj najważniejsze wydarzenia, str. 58.