Zadanie domowe na 2 lutego 2019 r.

Jezyk polski – Napisz wypracowanie, w ktorym dasz przyklad heroicznego bohatera z przeczytanej ksiazki, filmu lub faktycznego zdarzenia.

Gramatyka – Uzupelnij cwiczenie 7, s 48.

Historia – Zad.1, str. 80.