Zadanie domowe na 2 lutego 2019 roku

Język polski
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst: „Złotodajna moc”, str. 122 – 124.
Przygotuj wymyśloną przez siebie bajkę i opowiedz ją na następnej lekcji

Gramatyka
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 91.


Historia
Uzupełnij ćw. 7 i 8, str. 62 (proszę samodzielnie narysować lub zrobić kopię i wkleić do zeszytu)