Zadanie domowe na 19 stycznia

Język polski- strona 30 oraz 31. Przygotować się do dyktanda ( zwrotka wiersza ze strony 17 w której mówi Janek).

Religia- strona 50 ( obok podanych zdań zapisz możliwości naprawy popełnionego grzechu) oraz nauczyć się nazw siedmiu grzechów głównych, strona 110