Zadanie domowe na 19 stycznia 2019 roku

Język polski
Naucz się czytać czytankę p.t.: „Lekcja życia” s. 109 – 110.

Gramatyka – Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 83.
Przygotuj ćwiczenie z gramatyki do sprawdzenia – zbiorę w przyszłym tygodniu.

Geografia – wklej do zeszytu mapę Polski z zaznaczonymi rzekami (mapa wysłana emailem).

Historia – Przepisz do zeszytu i uzupełnij brakujące wyrazy z ćwiczenia 6, str. 52.