Zadanie domowe na 12 stycznia

Strona 15 i 16

Zaczynając od przyszłej soboty, zajęcia języka polskiego będziemy rozpoczynać „ journalem”. Uczniowie będą mieli za zadanie  napisać kilka zdań na temat który zadam, ma to na celu poprawę pisowni uczniów. Postaram się “wyłapać”  błędy uczniów  i wspólnie będziemy nad nimi pracować. W związku z tym bardzo proszę aby na każde zajęcia uczniowie mieli z sobą zeszyt.