Zadanie domowe na 12 stycznia 2019 roku

Religia:
Uzupelnij cwiczenie na stronie 38 w katechizmie.
Naucz sie 5 Przykazan koscielnych.