Zadanie domowe na 12 stycznia 2019 roku

Język polski
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst:
„Na północnym wierzchołku Ziemi”,
str. 104 – 105.
Przygotuj się do dyktanda, str. 100.
Wykonaj samodzielnie kartkę urodzinową
i napisz na niej życzenia dla kogoś.

Gramatyka – Uzupełnij brakujące ćwiczenia, do str. 77.
Geografia – Naucz się sąsiadów Polski.