Zadanie domowe na 12 stycznia 2019 roku

Religia:
Ćwiczenie na stronie 29.
Przygotuj katechizm do sprawdzenia
(str. 1- 29 oraz str. 82 – 89).