Zadanie domowe na 12 stycznia 2019 r.

Zadanie domowe:

Jezyk polski: Wykonaj polecenie 6,str.117.

Gramatyka: Wykonaj  cwiczenie 7, str.34

Historia: Wykonaj cwiczenia 2 i 3 str.47 i  48.