Praca domowa Styczeń 12. 2019

Praca domowa:
Religia:
Dokonczyć ćwiczenie str. 41
Zadanie domowe str. 44.
Jęz. Polski :
Rozwiązać krzyżówkę z załącznika i ułożyć zdania z każdym z wyrazów. Zapisz w zeszycie.
Przeczytać wiersz “Smok” – ksero rozdane w klasie. Dzieci maja dużo problemów z czytaniem dwuznaków, proszę więc praktykować z nimi w miarę możliwości.