Zadanie domowe na 8 grudnia 2018 roku

Język polski:
Przeczytać czytankę ze str. 59.
Ćwiczenie a) ze strony 60, pisemnie do zeszytu.