Zadanie domowe na 8 grudnia 2018 roku

Język polski:
Poprawa dyktanda – przepisz każdy wyraz z błędem po 4 razy.

Gramatyka:
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 69.