Zadanie domowe na 1 grudnia 2018 roku

Gramatyka:
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 62.

Historia:
Wklej do zeszytu obrazek Mieszka I (dodatkowa kartka)
Naucz się na pamięć podanych wiadomości.