Zadanie domowe na 1 grudnia 2018 roku

Język polski:
“Kim ja właściwie jestem, Polakiem czy Amerykaninem”? – odpowiedź napisz na kartce i uzasadnij dlaczego.

Gramatyka:
Uzupełnij brakujące ćwiczenia od str. 24-29.

Historia:
Ćw. 4, str. 28 (odpowiedź napisz na kartkach rozdanych na lekcji lub na osobnej kartce).