Zadanie domowe na 17 listopada 2018 roku

Język polski
Naucz się czytać wyznaczony tekst z czytanki
p.t.: „Kochaj pajączki, zwłaszcza muzykalne”, str. 54.
Przygotuj się do dyktanda, str. 65.

Gramatyka
Uzupełnij brakujące ćwiczenia, do str. 55.