Praca domowa na 17 listopada

 

Proszę odrobić ćwiczenie o przymiotnikach – załącznik poniżej.

Proszę zapoznać się z tekstem “Magda opowiada o sobie” – ksero rozdane podczas ostatniej soboty ( a także w załączniku dla osób nieobecnych).

Ponadto, uczniowie którzy zalegają z praca domowa z ostatnich zajęć, proszeni są o jej odrobienie. Odtąd każde nieprzygotowanie będzie egzekwowane w formie “-” minusa  jako brak pracy domowej. Minusy będzie można zawsze zamienić na plusy,  jeśli dany uczeń wykarze sie aktywnością i przyniesie zaległą prace domowa na następne zajęcia. Nieporawione minusy będą wpływały na półroczną jak i końcową ocenę ucznia.

Proszę czytać z dziećmi 2 x w tygodniu po 20 min.  Nie wszyscy w klasie umieja płynnie czytać, a nawet maja z tym problemy. Proszę poważnie podejść do problemu.  W nastepnych dniach – będą pojawiały się prace domowe, gdzie uczniowie będą odpytywani na oceny.

 

Magda opowiada o sobie