Zadanie domowe na 10 listopada 2018 roku

Język polski
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst: „Waleczny orzeł”, str. 63-64.
Czytanie książek 2 razy w tygodniu po 20 minut – obowiązuje przez cały rok!

Gramatyka 
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 47.