Zadanie domowe na 27 października

Język polski
Naucz się pięknie czytać wyznaczony tekst:
„O tym, jak ksiądz Karol stał na zielonej ławce”, str. 46 – 47.

Gramatyka 
Uzupełnij brakujące ćwiczenia, do str. 41.

Historia 
Przygotuj się do sprawdzianu z wiadomości,
wg kserokopii opracowanej na lekcji.