Zadanie domowe na 20 pazdziernika

  • ćwiczenie 7 str. 44
  • na ostatnich zajeciach dzieci  wykonały Jesienny pejzaż. Proszę napisac jak najwiecej rzeczowników i charakteryzujacych ich przymiotnikow z obrazka, np. mokra jezdnia. zimny dzień. Nastepnie prosze okreslic jaki to rodzaj: męski (m), żeński (ż) czy nijaki (n).
  • w sobotę nasza klasa poprowadzi drugą częsc Apelu szkolnego z okazji Dnia Nauczyciela. Proszę, aby uczniowie byli ubrani galowo.