Religia- na 13 października

Strona 12, podaj dwa przykłady kiedy „my odpuszczamy naszym winowajcom” oraz nauczyć się radosnych tajemnic różańca św. ze strony 111.

Pamiętajmy również o odmawianiu różańca, wpisywaniu dat i kolorowaniu plakatów od siostry Małgosi.