Zadanie domowe na 6 października

Język polski – strona 10 i 11. Przygotować się do dyktanda, ostatnia zwrotka wiersza ze  strony 3.