Praca domowa na 6 października

Na następne zajęcia dzieci proszone są zrobić następującą pracę domową:
Religia: Proszę codziennie odmawiać z dziećmi modlitwę Aniele Boży.
Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
Język polski: ćwiczenie 1 str. 28 i ćw. 2 i 3 str. 29
Nadal uczymy się polskiego alfabetu. Nowy filmik jest w załączniku.
Przybory szkolne dzieci przynoszą co tydzień: 2 ołówki, klej w sztyfcie, mazaki, nożyczki, kredki woskowe lub ołówkowe.